Proiectul
“Parteneriat Dunărean pentru mobilitate şi antreprenoriat”
e-MS cod ROBG-186, Cod proiect 16.4.2.067
Cofinanţat din FEDR în cadrul
Programului Interreg V-A România – Bulgaria