Proiectul “Parteneriat Dunărean pentru mobilitate şi antreprenoriat” este implementat în zona transfrontalieră România – Bulgaria de către Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Mehedinţi (lider de proiect) în parteneriat cu Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Vidin.Localizarea geografică a entităţilor partenere în proiect:


Judetul Mehedinti si Districtul Vidin reprezintă un model de bună practică în ceea ce priveşte realizarea unui parteneriat transfrontalier sustenabil prin care se rezolvă “împreună” problemele specifice acestor regiuni în vederea dezvoltarii oportunităţilor de ocupare şi antreprenoriat prin acţiuni comune îndreptate către antreprenori existenti si potentiali.
Bazele cooperării transfrontaliere din zona Mehedinţi – Vidin au fost stabilite prin implementarea mai multor proiecte ce au creat un parteneriat transfrontalier solid, extins şi de către alte organizaţii care si-au adus contribuţia la dezvoltarea durabila a zonei:

Eco-Business – Centru comun pentru gestionarea situatiilor neprevazute din zona transfrontaliera Mehedinti-Vidin” a avut ca obiectiv “crearea unui cadru favorabil dezvoltarii socio-economice durabile a comunitatilor din zona Mehedinti-Vidin, prin implementarea unui sistem comun de gestionare a situatiilor neprevazute.”
In cadrul proiectului “People meeting People, Opportunities meeting Opportunities, in Mehedinti – Vidin cross-border area” s-a realizat crearea spaţiilor de cooperare economică şi socială între comunităţile din zona Mehedinti –Vidin, identificarea oportunităţilor şi a potenţialului de dezvoltare economico-sociala, Creşterea accesului la informare şi conștientizare cu privire la importanța rolului pe care actorii locali il au în dezvoltarea economică şi socială a zonei.
“The network of the Chambers of Commerce from the counties Mehedinti and Vidin”, proiect finantat prin Phare CBC Romania-Bulgaria, a fost implementat în judeţele Mehedinţi şi Vidin iar beneficiarii au fost companiile, angajatii si cetăţenii care au dezvoltat colaborări cu Camerele de Comerţ Mehedinţi şi Vidin.

Cuvinte cheie: parteneri, lider de proiect, parteneriat, localizare, alte proiecte