Activitatile proiectului sunt esentiale pentru dezvoltarea personala, civica si sociala, precum si din perspectiva sanselor de obtinere a unui loc de munca prin valorificarea rezultatelor invatarii. Proiectul promoveaza dezvoltarea antreprenoriatului verde si cresterea numarului locurilor de munca verzi, prin crearea Retelei Antreprenorilor din economia verde, cat si prin propunerea unui plan de actiuni in acest sens.
Cine
  câştigă ?

Implementarea proiectului contribuie la diminuarea presiunilor sociale prin crearea şi menţinerea locurilor de muncă şi scăderea ratei şomajului, implicit creşterea nivelului de ocupare a populaţiei şi a veniturilor pe cap de locuitor, elemente care contribuie la maximizarea satisfacerii nevoilor personale ale populaţiei.


Activitatile de formare si informare organizate atat in cadrul sesiunilor de instruire cat si prin impactul caravanei antreprenoriatului vor contribui la dezvoltarea competentelor antreprenoriale, precum si la dezvoltarea antreprenoriatului in zona comuna de granita, ceea ce va conduce la cresterea ocuparii fortei de munca si la mobilitatea fortei de munca.
Organizarea targului transfrontalier al locurilor de munca verzi, la care vor fi invitati sa participe antreprenori din economia verde, are ca obiectiv intalnirea comuna a celor care doresc sa angajeze forta de munca calificata si persoane in cautarea unui loc de munca, ceea ce va contribui la dezvoltarea economiei verzi a zonei transfrontaliere.
Participarea persoanelor interesate la initiativele commune de formare, informare, constientizare, consiliere, mentorat va creste nivelul de competente in ocupatii cu cerinta pe piata muncii, va identifica si dezvolta competente si abilitati antreprenoriale si va contribui la dezvoltarea ideilor de afaceri in zona transfrontaliera.
 

Activitatile organizate in cadrul proiectului reprezinta suport pentru indeplinirea obiectivelor majore ale Strategiei UE 2020 privind ocuparea fortei de munca, inovarea, educatia, incluziunea sociala si mediul, antreprenoriatul, promovarea si sustinerea antreprenoriatului fiind prevazute intr-o serie de potentiale actiuni care urmaresc cresterea inteligentei, politica industriala, cercetarea –inovarea sau e- ducatia. Pe ansamblul proiectului, functiile de formare si de informare sunt imbrincate si vor avea efect sinergic in modelarea statutului viitor al participantilor. Voluntariatul in participare este un element asigurator suplimentar al interesului pentru instruire.

 

Antreprenorii existenti si potentiali vor putea dezvolta afaceri, beneficiind de training pentru dezvoltarea competenţelor antreprenoriale, de mentorat si de networkingul facut pe toate perioada de desfasurare a activitatilor specifice, beneficii ce se vor multiplica si dupa finalizarea proiectului. Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca vor beneficia de training pe ocupatii deficitare pe piata muncii si pentru dobandirea de competente lingvistice, cu scopul cresterii mobilitatii si a sanselor de angajare a acestora.

Activităţile comune vor genera schimburi sociale si economice durabile iar prezentarea acestor activităţi pe site-urile partene-
rilor va face posibila promovarea proiectului şi a rezultatelor acestuia si dupa finalizarea implementarii. Sectiunile create, continand baza de date si reteaua cu antreprenorii din economia verde, sunt menite sa dezvolte schimburile comerciale, locurile de munca, mobilitatea si dupa finalizarea proiectului. Durabilitatea instituţională va fi atinsa prin asigurarea în mod continuu a resurselor umane necesare, capabile să monitorizeze rezultatele bune ale proiectului de catre cei doi parteneri. Activitatea caravanei se va continua, dupa finalizarea proiectului, printr-un eveniment transnational anual, devenind un vector de dezvoltare a culturii şi competenţelor antreprenoriale in concordanta cu dinamica dezvoltarii regiunii transfrontaliere. Cooperarea existenta dintre parteneri reprezinta o bază pentru
dezvoltarea în viitor si a altor proiecte. Prin activitătile sale (formare, consiliere, informare, mentorat, networking), proiectul poate constitui un exemplu de buna practică care poate fi replicat la nivelul altor zone transfrontaliere. Proiectul va avea efecte multiplicatoare si va asigura creşterea adaptabilităţii şi mobilităţii forţei de muncă la dinamica pieţei muncii şi schimbările economice regionale.
 

Cuvinte cheie: rezultate anticipate, antreprenoriatul verde, locuri de munca, nivel de ocupare, formare si informare, targul transfrontalier, initiative comune, studiu, educatie antreprenoriala, strategia UE 2020, training, activitati comune, activitatea caravanei