CCIA MH in parteneriat cu CCI Vidin implementează proiectul “Parteneriat dunarean pentru mobilitate si antreprenoriat”, ce are ca obiectiv general cresterea potentialului activitatilor independente si antreprenoriatului pentru crearea de locuri de munca in zona transfrontaliera, prin dezvoltarea unor scheme comune de formare, informare si actiuni specifice cresterii mobilitatii si ocuparii pe toata granita RO-BG.

Proiectul propune: adaptarea formarii profesionale la nevoile regiunii, facilitarea pregãtirii persoanelor care vor sa initieze/dezvolte o afacere, cresterea mobilitatii (job cluburi, formare, informare, targ de locuri de munca), dezvoltarea parteneriatelor dintre IMM-uri (schimburi de experienta, workshopuri, ateliere, Reteaua antreprenorilor din economia verde transfrontaliera). Pentru a creste beneficiile asupra grupului tinta, activitatile se vor desfasura in toata zona transfrontaliera Ro-Bg.

Proiectul promoveaza dezvoltarea durabilă prin pregătirea grupului ţintă pentru a face faţă provocărilor prezente si viitoare, pentru a actiona cu responsabilitate faţă de generatiile viitoare.

Activitatile proiectului sunt esenţiale pentru dezvoltarea personală, civică şi socială, precum şi din perspectiva şanselor de obţinere a unui loc de munca prin valorificarea rezultatelor învăţării.
Implementarea proiectului contribuie la diminuarea presiunilor sociale prin crearea şi menţinerea locurilor de muncă şi scăderea ratei şomajului, implicit creşterea nivelului de ocupare a populaţiei şi a venitului pe cap de locuitor, elemente care contribuie la maximizarea satisfacerii nevoilor personale ale populaţiei.

Proiectul este compliant cu si vine în sprijinul aplicării
următoarelor documente-program:

Cuvinte cheie: obiective, afacere, mobilitate, dezvoltare, parteneriat, antreprenori, economie transfrontaliera, locuri de munca, rata somajului, proiect compliant, documente program