Grupul ţintă este alcătuit din:

 1.persoane individuale
2.Agenti economici din economia verde parteneri in Reteaua Antreprenorilor din economia Verde Transfrontaliera din

La selectia grupului tinta se va asigura egalitatea de sanse a tuturor celor interesati de activitatile de informare, constientizare, consiliere, mentorat si formare propuse in proiect, cu un total de 960 beneficiari.


La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul egalitatii de sanse, conform Constitutiei Romaniei, Strategiei Nationale Pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, Legii nr. 202/2002 republicata in 2007, privind egalitatea de sanse intre femei si barbati si Directivei 76/207/CE privind principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati in privinta accesului la angajare, formare profesionala si promovare precum si in ceea ce priveste conditiile de munca. Se va asigura participarea femeilor la activitatile prevazute in procent de peste 60 %, prin proiect urmand sa fie instruite si informate fara discriminare in antreprenoriat si alte ocupatii solicitate astazi pe piata muncii.


Cuvinte cheie: grupul tinta, economia verde, selectia grupului, egalitatea de sanse, femei si barbati, formarea profesionala, antreprenoriat